Kišna krila 25/32

Kisna krila 25/32KIŠNA KRILA F.V.T. 25/32

Isprepletena struktura napravljena od toplog pocinkovanog čelika sa elektro-zavarenim modularnim elementima,
koji se mogu otkačiti.
Kišna krila 25/32 mogu biti mobilna ili fiksna i mogu biti opremljena ili ne,
sa pratećim konopcima. Posebni roll system obezbeđuje savršeno balansiranje i samo-nivelisanje krila čak i u prisustvu vetra. Kao takav je jedinstven.

(Napomena: na zahtev, ovaj model za navodnjavanje, krila se mogu prilagoditi da prskaju tečno đubrivo ili druge tečnosti, može se takođe sastojati od nerđajućeg čelika za disperzivne korozivne tečnosti.)

slike/prosve.gif